Charles Phillips

50 ledare som förändrade historien

Beskrivning

Historiens gång har formats av ett stort antal inflytelserika ledargestalter – män och kvinnor som med stora visioner och stark passion har genomdrivit innovationer inom politik, religion, kultur och konst.
 
ARKIVBILDER
Typ Storlek KB Hämta