Pagina Förlags AB
Gamla Brogatan 9
111 20 Stockholm
Tel: 08-23 20 99

PAGINA OPTIMAL FÖRLAGSBUTIKEN IT-ORDBOK LCHF.to
Snabbsök: SÖK
Gör din egen webbradio

Av Per Claesson

Visste du att du har en hel liten inspelningsstudio i din dator? Visste du också att du lätt kan göra din hemsida till en radiostation, med hela Internet som din publik? Det behöver dessutom inte kosta dig ett nickel! Intresserad? Ta dig då några minuter för att läsa den här artikeln!

Webben handlar mycket om text och bilder, men man bör inte glömma att tal är ett av de bästa sätten att kommunicera. Det går relativt lätt att spela in ett föredrag, en diskussion, en instruktion eller liknande och publicera det hela på en webbsida. Detta kan vara ett praktiskt sätt att snabbt nå ut med aktuell information till kunder eller anställda. Ta med en bandspelare till ett viktigt möte eller en händelse, och lägg ut informationen på webben, billigt och enkelt.

Vilken ljudkvalitet får man?

Det finns idag smått mirakulösa tekniker för att komprimera digitalt ljud i syfte att sända det över Internet. Microsofts Windows Media pressar exempelvis in enastående bra ljud på liten bandbredd. Över en 28.8 kbit modemanslutning kan du få FM-kvalitet, över en (bra) 56 kbps modemanslutning kan du få nära CD-kvalitet och över ISDN eller en bredbandsanslutning får du CD-kvalitet, allt enligt Microsoft. Tror du dem inte kan du prova deras demo.

Windows Media kan dessutom känna av hur snabb användarens anslutning är, och serverar automatiskt den optimala ljudkvaliteten.

Vad behöver du för att göra en webbradiostation?

De två stegen för att ”sända” webbradio är:

1.

Produktion Spela in och mixa det ljud du ska publicera.

2.

Publicering Lägga ut ditt producerade material på en webbserver så att besökare kan lyssna på det.

Du behöver följande verktyg:

En dator, med ljudkort och CD-spelare. 200 MHz Pentium räcker gott, med 32 Mb minne och helst mer. Du behöver dessutom ca 10 Mb hårddiskutrymme mer minut du tänker spela in.

En mikrofon som kan anslutas till datorns mikrofoningång, om du vill spela in tal.

Ett program för inspelning av ljud. Vill du slippa betala för det rekommenderar jag Audacity, vilket vi kommer att använda i exemplet i den här artikeln.

Ett program för att komprimera de inspelade ljudfilerna till ett format lämpligt för publicering över Internet. Vi ska här använda Windows Media Encoder 7.1.

En webbserver som klarar att leverera ljudfiler i det format du skapat. Vi ska här använda Windows Media Services 4.1.

Din inspelningsutrustning

Innan du kan publicera dina radioprogram måste du först spela in dem. Din dator är en utmärkt ”bandspelare” som i stort sett låter dig spela in ljud i CD-kvalitet. Det enda som krävs är att den har ett hyggligt ljudkort, vilket numera finns inbyggt i de flesta datorer, och att du har tillräckligt med utrymme på hårddisken. För att spela in ljud i FM-kvalitet behöver du ca 5 MB diskutrymme per minut, och för ljud i CD-kvalitet behöver du ca 10 Mb.

Din inspelningsstudio

Inrätta dig i en lugn och tyst lokal där du kan spela in dina program. Akustiken är faktiskt ganska viktig om du vill spela in med mikrofon. Om lokalen har kala väggar uppstår lätt en störande rumseffekt. Ställ in möbler och hyllor i rummet, och sätt gärna upp något ljudabsorberande material på väggarna (det finns speciella akustikplattor att köpa).

Vill du göra en bra och billig permanent studio kan du bygga en ganska billig akustikvägg med gullfiber- eller rockwoolplattor som du klär med tyg och sedan täcker med en s.k. ”spaltpanel” av ca 7 cm breda brädor med 2 cm mellanrum. Denna variant är bra eftersom den absorberar både bas- och diskantljud ungefär lika mycket (om du bara sätter upp madrasser el. dyl. på väggarna blir resultatet lätt att diskanten dämpas men inte basen, vilket gör ljudet dovt och mullrigt).

Eliminera surret från datorn genom att ställa den i ett annat rum eller i ett skåp.

Lite om mikrofoner

För att kunna spela in tal behöver du en mikrofon. Det finns olika typer av sådana:

Dynamiska mikrofoner är de som inte behöver något batteri eller extern strömförsörjning. De är ofta robusta och relativt billiga.

Kondensator- eller elektretmikrofoner är känsligare än dynamiska mikrofoner. Du känner igen en sådan på att det antingen sitter ett litet batteri i den, eller att den behöver s.k. ”fantommatning” från en extern strömkälla. Kondensatormikrofoner är ofta dyra och ömtåliga, men bra. Elektretmikrofoner är de som ofta följer med videokameror eller Walkmans. De billiga varianterna ger dock ofta ett lite vasst och tunt ljud.

Vill du satsa allvarligt på radio bör du skaffa en bra mikrofon. En dynamisk mikrofon för runt tusenlappen brukar duga.

En annan sak man bör tänka på är mikrofonens karakteristik, vilket avser hur mikrofonen tar upp ljud. Först och främst finns det mono- och stereomikrofoner. För tal är mono vanligast. En sådan kan vara av olika typ:

Rundupptagande (”kula”) Denna tar upp ljud likadant från alla håll, vilket gör den lämplig för intervjuer och liknande då flera personer sitter kring mikrofonen. Den tar dock även upp mer bakgrundsljud i rummet.

Riktad (”njure”) Denna tar bara upp ljud från en riktning, vilket gör den lämplig i en studio då bara en person talar i varje mikrofon, eftersom man får med mindre störande ljud från omgivningen och får ett ”tätare” ljud.

Dubbelriktad (”åtta”) Denna tar upp ljud framifrån och bakifrån men inte från sidorna. Bra vid intervjuer i studio ”man mot man”.

En mikrofon har ofta en liten tryckt symbol som visar dess karakteristik. ”Kula” symboliseras av en ring, ”Njure” av en njurformad symbol, och ”åtta” av, ja just det, en 8!

För vårt ändamål kan en riktad mikrofon vara ett bra val, eftersom vi vill undvika att ta upp ljudet från datorn. En riktad mikrofon är inte heller så känslig för dålig akustik i rummet.

Skaffa ett litet bordsstativ till mikrofonen, koppla in den i datorn, och din studio är klar.

Spela in ditt radioprogram

Det finns olika datorprogram för att spela in ljud, allt ifrån professionella program för tusentals kronor, till enkla gratisprogram. Jag har här valt ett program som heter Audacity, som är gratis och enkelt att använda.

Installera och starta Audacity. Du har nu en radiomixer med så många kanaler du behöver. Startskärmen ser ut så här:

Innan du sätter igång att spela in bör du se över programmets inställningar. Gå till File, Preferences. Dialogrutan Preferences visas:

Se till att drivrutinen för ditt ljudkort visas under Playback Device och Recording Device (det brukar redan vara valt). Markera kryssrutan Record in Stereo för att spela in i stereo.

Efter att du OK:at dig ut ur Preferences-fönstret klickar du nu på den röda inspelningsknappen, talar i mikrofonen och du är igång. Om du gjort allt rätt ska det se ut ungefär så här:

Du ser nu ljudet som två blå kurvor, en för varje stereokanal. Spela in några minuters tal och klicka sedan på den gula stoppknappen. Klicka på den gröna playknappen för att lyssna på vad du just gjort. Välj sedan File, Save Project och ange ett filnamn. Grattis! Du har nu spelat in ditt radioprogram.

Mixa flera kanaler

Nåväl, kanske ditt första radioprogram inte direkt lät som BBC. Du kanske vill lägga in lite musik eller en jingel från en mp3-fil? Gör då så här: Välj Project, Import Audio från menyn och välj sedan den mp3-fil du vill importera (du kan även importera ljudfiler i andra format). Klicka på Öppna, och filen importeras.

Du ser nu hur en ny kanal skapas i Audacitys fönster (i vårt exempel kallas den Beethoven):

Som du ser (och hör om du klickar på Play) börjar nu både talet och musiken samtidigt, och de två mixas ihop. För att lägga in musiken efter talet måste du flytta innehållet i musikkanalen. Det gör du med verktyget:

 

Aktivera flyttfunktionen genom att klicka på knappen, och dra sedan kanalens innehåll åt höger så här:

Som du ser på bilden valde jag att låta musiken överlappa slutet av talet en smula. Vad vi nu vill göra är att tona in musiken i slutet av talet.

Först zoomar vi in på det parti vi vill arbeta med, med hjälp av zoomverktyget:

Välj zoomverktyget, markera början av det parti du vill zooma in på och dra med musen åt höger till slutet av partiet. Släpp musknappen. Zoomning sker.

Du kan nu ändra volymen på en kanal med hjälp av volymverktyget:

Med volymverktyget valt klickar du nu på den lilla vita rutan i början av kanalens innehåll och drar muspekaren neråt. Resultatet ska bli som nedan:

Lyssna nu på helheten, och du hör att musiken tonas in ganska snyggt i slutet av talet.

Med den här tekniken kan du nu fortsätta att pussla ihop tal, musik och jinglar till ett färdigt radioprogram. Du kan lägga till i stort sett hur många kanaler du vill, och med volymverktyget kan du tona upp och ner kanaler efter tycke och smak. Du kan även markera bitar av ljudet i en kanal med markeringsverktyget:

En markerad ljudsnutt kan du kopiera, klippa ut och klistra in mellan ljudkanaler, eller in i nya ljudkanaler. Om du utforskar Audacity en smula finner du en del nyttiga funktioner. Under menyvalet Effects hittar du exempelvis olika filter för att bearbeta ljudet (på Audacitys webbplats finns det olika plug-in med extra filter). Du kan lägga in en stunds tystnad där du vill med Edit, Insert silence. Du kan även flytta ett markerat ljudparti till en ny kanal och ersätta dess plats med tystnad, genom att använda Edit, Split.

Mixa ner programmet till en ljudfil

När du är klar (glöm inte att spara ditt projekt regelbundet medan du jobbar) mixar du ner din flerkanalsprodukt till en vanlig stereoljudfil – lämpligen en wav-fil. Välj File, Export as WAV, och ange ett filnamn som du vill spara till.

Du har nu producerat ett radioprogram! Nästa steg blir att:

Publicera ditt radioprogram

Din wav-fil är alldeles för stor för att kunna publiceras på webben. Du måste alltså komprimera den, och för det ändamålet använder vi Windows Media Encoder. Om du inte redan har installerat det programmet så gör det nu.

Jag har i en tidigare artikel, Gör din egen webb-TV med Windows Media, beskrivit hur du använder Windows Media Encoder och publicerar Windows Media-filer på webben med hjälp av Windows Media Server. Du gör på samma sätt när du vill publicera ljud. Jag ska därför inte upprepa mig här, utan jag ber dig studera saken i den artikeln.

Den enda skillnaden från beskrivningen i artikeln om webb-TV är att du under File to convert väljer den wav-fil du just skapade (i vårt fall ”beethoven.wav”):

I nästa fönster ska du dessutom välja att publicera ljud istället för video. I det här fallet vill vi använda FM-kvalitet:

Klicka dig nu vidare genom guiden, och din Windows Media-fil är snart klar.

Därefter kopierar du filen till webbservern och installerar den där enligt samma procedur som för videofilerna i artikeln om webb-TV.

Vill du hoppa över förinspelningen och redigeringen av ljudet i ett program som Audacity kan du spela in direkt i Windows Media Encoder. Du väljer då Capture audio or video from attached devices or computer screen då du startar programmet. Det här kan vara praktiskt om du exempelvis redan har en radiomixer, då du helt enkelt kan koppla dess utgång direkt till datorns ljudkort och ”mata” Windows Media Encoder med färdigt ljud.

Direktsändningar

Om du matar Windows Media Encoder direkt från en ljudkälla, exempelvis från en radiomixer, kan du också göra direktsändningar genom att skicka ljudet direkt till Windows Media Server istället för att först spela in det på hårddisken. Du gör det genom att välja Broadcast a live event from attached devices or computer screen när du startar Windows Media Encoder. Vad du behöver är då en NT Server med en fast anslutning till Internet, med Windows Media Services installerat.

Hur det går till att ordna den saken kan du läsa i MSDN-artikeln An Introduction to Windows Media Encoder 7.1.

Några avslutande tips

När du blandar musik och tal som vi gjort här bör du som regel låta musiken ha lite lägre volym än talet, annars låter den lätt påträngande.

För att få bästa kvalitet är det viktigt att du har en tyst bakgrund när du spelar in ditt tal. Brus och störningar i bakgrunden kan ställa till en hel del problem när du komprimerar ljudet med Windows Media Encoder.

Om Windows Media Encoder gör talet burkigt med konstiga ”rymdljud” i bakgrunden kan du prova att spela in ursprungsljudet i 22.050 kHz istället för 44.100 som är standard. Klicka då på knappen Project rate längst ner i Audacitys fönster innan du spelar in. Om du gör så måste du även ändra inställningen i varje kanal som du spelat in. Klicka på Audio Track längst upp i kanalens fönster, välj Set Rate och därefter alternativet 22.050. (Det här är en konstighet i Audacity. Det tog ett tag innan jag kom på hur man tar sig förbi den. Om man inte gör ändringen i varje kanal så blir ljudet avklippt här och där.)

Litet om mikrofonteknik: tala ungefär 20 centimeter från mikrofonen och inte direkt i den, för att undvika puffljud. Du kan även använda ett s.k. puffskydd som träs över mikrofonen. När du talar så försök slappna av, och tala gärna lite långsammare och tydligare än du vanligtvis gör. Föreställ dig att du talar till en människa istället för en mikrofon, så undviker du mikrofonskräck.

OBS! Vill du läsa mer om mikrofonteknik och ta del av mängder av goda knep för hantering av ljud och musik på datorn, läs då Nezzo-artikeln Skapa och redigera musik på din PC av Dan Sandberg.

Det här var några tips för att hjälpa dig att komma igång, och för att visa att webbradio faktiskt både är enkelt och billigt. Har du frågor eller kommentarer till artikeln är du välkommen att höra av dig till mig. Lycka till!

per@visimedia.com

NYHETER PAGINA  

Ekoenkelt – Vägen till en hållbar livsstil
En lättfattlig, inspirerande och trovärdig bok som guidar läsaren till de viktigaste valen för en hållbarare livsstil.
Läs mer)


Hantverksöl
I den här boken presenteras några av världens mest spännande och banbrytande mikrobryggerier. Alla bidrar med ett recept vardera för att skapa en unik, användbar och tekniskt korrekt bok för hemmabryggaren.
Läs mer)


Hormonsmart mat och effektiv träning
I den här boken får du en underliggande förståelse för varför en viss diet eller träningsform fungerar för just dig och din kroppstyp, samt hur du uppnår både snabba och hållbara resultat.
Läs mer)


Superkroppen - Träna 2 månader med Hugo Rosas

Läs mer)

AKTUELLT
NYHETER FRÅN OPTIMAL
Socker - Din värsta fiende

Hjälp! Vi drunknar i ett hav av socker.
Läs mer)